Bestaat een ‘bad trip’ tijdens een psychedelische sessie?

Als eerste wil ik het volgende onderstrepen; met het drinken of eten van entheogene planten in een ceremoniële setting hebben we het niet over ‘trippen’. Trippen is op een feestje er op los gaan tot in de vroege uurtjes waarbij bewustwording via innerlijk werk met een onderzoeksvraag niet aan de orde komt.

Je bent in ceremonie onder gespecialiseerde begeleiding met respect en focus aan het reizen in een veilige omgeving door je eigen binnenwereld. En trippen is als je het mij vraagt een woord wat respectloos en simpel overkomt voor de kracht van deze intelligente planten en wat ze ons brengen. Een nederige respectvolle houding is het minste wat we kunnen doen.

Psychoactieve heilige planten en psilocybine laten ons de weg naar binnen zien, verbinden ons met onze ziel, maken paden vrij en leiden ons vanuit een onvoorwaardelijke liefdevolle hand naar bewustwording.
Dit is direct de brug naar de vraag ‘wat is een bad trip?’
De natuur IS, punt. Daar zit geen oordeel en geen waardebepaling van goed of fout aan vast. Het is er beiden en blijft continue in het midden, de kern die ook in jou herinnerd wil worden. De plek vanwaaruit alleen maar bewustzijn is zonder oordeel.

Psychedelische planten laten je beiden kanten van de medaille zien en om te beginnen is dit meestal met de schaduwkanten. Wat niet zo gek is, gezien dit kanten zijn waar we liever niet graag naar kijken. Echter heeft dit evenveel aandacht nodig om gezien te worden. Het is onderdeel van jou, dit afwijzen is jezelf afwijzen.

Kortom; een ‘bad trip’ tijdens een ceremoniële verbinding? Nee. Wat wel gebeurt is dat je in een ervaring terechtkomt wat je lang hebt onderdrukt. Ervaringen waar angst, schaamte, woede, verwarring, verdriet en soms ook walging op ligt.
Hoe een ervaring terug in het bewustzijn komt tijdens een Plant Spirit Proces of psilocybine sessie is voor iedereen anders. Soms kant en klaar, helder en visueel en soms via een onheilspellend gevoel wat  langzaam in je bewustzijn en lichaam komt. Dit kan gepaard gaan met fysieke sensaties of gewaarwordingen die niet altijd even aangenaam zijn.

Om het concreter voor je te maken hier een aantal voorbeelden die ‘mogelijk’ als intens worden ervaren tijdens een psychedelische ceremonie. Echter, wanner je het weet, als er van tevoren toelichting over wordt gegeven, kan dit een angst voor een deel wegnemen en wordt deze vervangen voor een gezonde dosis nieuwsgierigheid.

 • Geboorte-ervaring; lees mijn eerdere blog, een geboorte is een indrukwekkende en intense ervaring die ieder mens meemaakt. Voor de ene heeft deze meer impact dan voor de ander, maar voor velen onder ons is het een traumatische ervaring. Het lichaam wil deze ervaring emotioneel en soms fysiek verwerken omdat dit op het moment zelf niet kon, daar was ondergaan zonder enige invloed de enige optie.
  Deze verwerking in een Plant Spirit Proce kan gepaard gaan met bijvoorbeeld angstgevoelens, benauwdheid en onderdrukking. Wat logisch te verklaren is.
  De fases in de baarmoeder kunnen  van een oceanisch warm gevoel overgaan naar diverse gevoelens en ervaringen zoals; toxische omgeving, onderdrukking, chaos, geliefd vs niet welkom, opgetogen vs angstig.  Een uniek proces van maanden lang tot het einde; het openen van de baarmoedermond (ontsluiting), de vernauwing die sterker wordt met uiteindelijk de bevrijding; de geboorte.
 • Stervenservaring; Zoals op mijn site ook word vermeld, zijn voor elk mens de overgangsfases van sterven en geboorte intens en soms traumatisch van aard. De rode draad voor een verbinding met entheogene planten (de ene sterker dan de ander, bv psilocybine vs Ayahuasca) is; het onverwerkte wil verwerkt worden. Wanneer een sterfervaring niet volledig is verwerkt kan deze terug komen tijdens een sessie om te worden verwerkt. Dit kan zowel een stervenservaring zijn van een familielid, goede vriend of partner waar je een emotionele band mee hebt (gehad). Je kunt dus door het sterven van iemand anders heengaan.
  Maar het kan ook een sterven vanuit een vorig leven van jou zijn geweest wat nog niet is verwerkt en ditmaal ‘zijn kans pakt’ om via jouw lichaam wel te worden verwerkt.
  Wanneer is een sterfervaring niet volledig verwerkt?
  – Een plotseling sterven; ongeluk, zelfdoding, moord,
  – Tijdens een lang ziektebed met medicatie (vaak met vertroebeling van de geest) zoals palliatieve sedatie,
  – Er geen aanvaarding en acceptatie was van het sterven. Men blijft hangen in de fasen; ontkenning, protest/woede, vechten/onderhandelen, verdriet/depressie. Lees meer over deze fases van sterven en het rouwproces in het boek van Kudler- Röss.
  Een sterfervaring meemaken klinkt intenser dan de werkelijke ervaring.

Een volledig verwerkte ervaring van sterven wordt gekenmerkt door totale overgave, acceptatie, innerlijke vrede en bewustzijn van de persoon die sterft. Het is wellicht nu wat begrijpelijker dat dit geen vanzelfsprekendheid is, gezien de uiteenlopende situaties hierboven beschreven.

 • Fysiek, seksuele en emotionele misbruik / mishandeling. Een van de grootste wonden van de mens is onze sexualiteit en hoe daar vaak misbruik van is gemaakt of is onderdrukt in diverse gradaties en uitingen. Realiseer dat dit een diepe wond is waar meestal een deken van dissociatie en grote schaamte op ligt. Deze deken heb je als bescherming over je heen getrokken (vaak als klein kind al) omdat de impact en gebeurtenis op dat moment niet dragelijk was, laat staan om dit te kunnen verwerken. Het is zeer gebruikelijk dat je ook onder druk van een machtspel stond gepaard met inprentingen zoals;
  – Het is jouw schuld,
  – Dit kan je tegen niemand zeggen want (dan gebeurt jou iets)
  – Jij bent een stuk grof vuil,
  – Of erger nog; dit is nooit gebeurd.
  Ook hiervoor geldt dat dit geheeld wilt worden door emotionele verwerking zodat je vrijer kunt leven en bevrijd wordt van deze kwelling en interne oorlog. Deze gebeurtenissen komen terug in je bewustzijn en kunnen uitdagend en pijnlijk zijn met de nodige angst en verdriet.
 • Ervaringen transgenerationeel; onszelf helen en bewust willen worden gaat gepaard met inzichten van onze afkomst. Wat is er gebeurd in de generaties voor ons? Wat is niet verwerkt of verteld? Vaak zijn veel thema’s niet aangekeken door onze ouders, grootouders en overgrootouders. Als voorbeeld is één van de verste wond de oorlog.
  Wanneer jij jezelf leert kennen, je afkomst, je blauwdruk dan kan dit ook gepaard gaan met intense ervaringen vanuit onze familielijn die terug in jouw bewustzijn komen met een psychedelisch proces.

 

Realiseer je dat de betreffende thema’s gezien en gevoeld willen worden. Puur voor verwerking en heling. Dat labelen we niet als een slechte ervaring ‘bad trip’. Dat is volledig de mind die zegt; dit wil ik niet voelen en/of aankijken. Weerstand.

 

Besef dat angst fungeert als de sleutel tot heling tijdens een Plant Spirit Proces of psilocybine sessie. De angst die je probeert te vermijden, werpt de grootste schaduw. Maar achter deze angst ligt de weg naar bewustwording, antwoorden, liefde, bevrijding, vergeving en acceptatie. Laat nieuwsgierigheid je blik veranderen, ook in het dagelijks leven.

Welnu; wees moedig en laat je niet afschrikken na het lezen van bovenstaande informatie. Uit mijn vele eigen ervaringen en die van de deelnemers kan ik delen dat, hoe bijzonder (en soms absurd) het ook klinkt, deze ervaringen verwerken en ondergaan kunnen als heel mooi en dankbaar worden ervaren. Het is en blijft een ervaring die met aandacht, moedige harten en sterke zielen wordt aangegaan en verwerkt tijdens innerlijke werk met psychedelica.

 

De andere kant van de medaille, liefde, bevrijding, ontspanning
Het aankijken van je angst zal ook de poorten openen naar puur genot. Naar zelfliefde, naar archetypen die ons mooie lessen geven of ons andere werelden / planeten laten zien, of de verscholen talenten in onszelf aanwakkeren. Er is ruimte voor jou en dat gaat vaak gepaard met veel inspiratie en vertrouwen in jezelf en het leven. Er is vergeving en er wordt gedanst met de Goden en de kweekvijver van potentie en creatie wordt weer zichtbaar.

 

Is de angst dan volledig weg?
Realiseer dat in je leven angst niet verdwijnt, we hebben geen controle op wat er buiten ons gebeurt, maar wel op jouw relatie met deze angst. Die kan je namelijk veranderen. Door dit te realiseren en accepteren tijdens een psychedelisch ceremoniële  Plant Spirit verbinding,  zal de blik op gebeurtenissen in je leven ook veranderen. Je weet dat het niet rooskleurig is en soms wat zuur en intens, maar er is nu vertrouwen. Er heerst een basisveiligheid in jezelf waar je altijd uit kunt tappen. Je weet nu dat je kunt bouwen op jezelf. Geef jezelf ruimte.

 

Ondanks alles en iedereen kan een mens altijd nog kiezen hoe je op een situatie reageert en je kunt altijd bepalen wat je voelt en doet aan wat er met je gebeurt.
In dit kader is ook het voorbeeld van Mandela beroemd.
Mandela besefte dat, als hij bij zijn vrijlating uit de gevangenis de gevangenbewaarders zou blijven haten, hij voor altijd gevangen zou blijven. Hij wilde vrij zijn en liet het daarom los. 

Vergeving als poort naar vrijheid.
Als we een situatie niet meer kunnen veranderen,
worden we uitgedaagd om onszelf te veranderen.

Alles kan van iemand worden afgepakt
behalve één ding:
De menselijke vrijheid
Om jouw houding te kiezen
Onder alle omstandigheden,
Om je eigen manier te kiezen.
– Victor Frankl

 

Belangrijk: een negatieve ervaring (‘bad trip’) kan wel worden weggeschreven onder situaties waar er geen rekening wordt gehouden met contra-indicaties. Dit kan het geval zijn bij diverse medicatiegebruik en fysieke of mentale beperkingen die niet samengaan met de specifieke entheogene planten. Ook kan het zich voordoen wanneer iemand zich in een staat bevindt waarin introspectie en zelfonderzoek niet mogelijk zijn, zoals bij psychoses of wanneer iemand regelmatig hallucinaties en waanideeën ervaart in het dagelijks leven.

 

Heb je interesse in een meerdaags Plant Spirit Proces? Wil je jezelf beter leren kennen, intense gebeurtenissen verwerken en bewuster worden? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

 

Lieve groet,
Carlijn

Aanmelden ceremonie

Vul hier je gegevens in voor deelname aan een plant spirit proces of psilocybine dan zal ik zo spoedig mogelijk contact met je opnemen. 

Aanmeldformulier