Ayahuasca

Belangrijke informatie Ayahuasca

Misschien heb je van iemand in je directe omgeving of via andere wegen gehoord over Ayahuasca en heeft dit je nieuwsgierig gemaakt naar jouw eigen oorsprong en de verbinding met jezelf. Hoogstwaarschijnlijk ben je op dit moment zoekende naar meer informatie.

Wellicht heb je al diverse vormen van meditatie, therapie, lichaamswerk of bewustwordingstechnieken uitgeprobeerd, maar heb je nog niet de gewenste resultaten bereikt. In dat geval komt Ayahuasca  als een mogelijke overweging naar voren.

Ayahuasca is een krachtige, bewustzijnsverruimende plant die je naast persoonlijke en spirituele groei, ook kan confronteren met uitdagende thema’s die in je leven spelen of hebben gespeeld. Het willen ondergaan van deze processen, kan leiden tot diepe inzichten in je levensdoel gepaard met een bewuster en gezonder leven.

Wanneer je klaar bent voor zelfontplooiing en bewustwording, zul je onvermijdelijk groeien. De kans is groot dat een innerlijke reis met Ayahuasca hierin veel voor je kan betekenen.

Op deze pagina delen we informatie over de veiligheid, therapeutische werking en spirituele aspecten van het drinken van Ayahuasca.

 

Ayahuasca is geen drugs. Het is één van de meest transformerende en helende bronnen van energie uit de natuur.

Waaruit bestaat Ayahuasca?

Wat is Ayahuasca?

Ayahuasca is een plantenbrouwsel van (in het westen geschonken) meestal twee soms drie planten. 1 plant bevat een mao-remmer en de ander een hoge vorm van DMT (dimethyltryptamine).

(In sommige Amazone stammen kan Ayahuasca wel uit 7 of meerdere planten bestaan. Ayahuasca is dus een cocktail en kan variëren. Hoewel de basis voor de meeste ligt bij het gebruik van twee planten.)

DMT noemt men ook wel de Spirit Molecule en zit ook van nature in ons lichaam. 

Het innemen van DMT zorgt ervoor dat je een dieper contact met jezelf ervaart. Dit brengt ons in verbinding met een innerlijke bron van kennis die in ieder mens aanwezig is. DMT geeft vaak visioenen weer, gekenmerkt door kleurrijke patronen of geometrische vormen.

Wanneer DMT oraal wordt ingenomen, wordt dit direct door onze lichaamseigen enzymen afgebroken. Dit natuurlijke afbraakproces wordt vertraagd door de mao-remmer. Een mao-remmer plant is nodig zodat de DMT zijn werk kan uitvoeren.

De werking van Ayahuasca (afhankelijk van de sterkte) duurt rond de 2,5 / 3 uur en wordt daardoor meestal 2 keer gedronken in 1 ritueel.  Het proces duurt in totaal ongeveer 6 tot 7 uur.

Kwaliteit Ayahuasca brouwsel

Ayahuasca heeft een bittere, wrange en aardse smaak met een bruin tot (licht) rode kleur die je niet snel zult vergeten nadat je het eenmaal hebt geproefd.

Elke Ayahuasca ceremonie is anders en  bepalend door diverse factoren. Zo speelt ook de sterkte van een Ayahuasca brouwsel mee. Dit hangt o.a. af van;

De relatie van de brouwer met de planten, zijn eigen spiritualiteit en mate van bewustzijn.

De kooktijd en kwaliteit van de producten.

(Groeps)energie van de deelnemer(s) en hun mate van bewustzijn.


Alles is energie. Wordt de energie tijdens een Ayahuasca ritueel hoger, liefdevoller, krachtiger? Dan ‘liften’ deelnemers vaak in deze flow mee.

Echter, is de groepsenergie ‘zwaarder / melancholischer van aard’ , dan is ook dit voelbaar voor de deelnemers.

Welke planten vormen Ayahuasca?

Traditioneel wordt Ayahuasca bereid uit twee planten: Banisteriopsis Caapi liaan en de bladeren van de Psychotria viridis plant. De liaan van de Banisteriopsis Caapi bevat MAO-remmers en de bladeren van de Psychotria Viridis (Chacruna) of Chaliponga bevatten DMT.

De combinatie van deze planten vormt de Ayahuasca-thee.

Echter bestaan er meerdere plantencombinaties met een MAO remmer en DMT, soms wel met het gebruik van 7 of meerdere planten.
Ondanks de diverse standpunten hierover, valt in mijn optiek een plant met een MAO-remmer & DMT tezamen onder de noemer; Ayahuasca.

Zo wordt er ook gewerkt met;

Peganum Harmala (Syrische wijnruit) mao-remmer,
Jurema (Mimosa Hostillis) DMT houder,
Acacia (Acacia Confusa) DMT houder.

Let op! zorg ervoor dat er transparantie is over de Ayahuasca die je gaat consumeren. Het is essentieel dat de begeleider, facilitator, plantenwerker, therapeut of medicijnman / vrouw , open communiceert over de samenstelling van de Ayahuasca.

Wat levert een Ayahuasca ceremonie mij op?

Ayahuasca heelt zowel emotioneel, fysiek en mentaal. Ze brengt je in contact met je eigen spiritualiteit en zorgt voor zowel persoonlijke als spirituele groei.

Ayahuasca fungeert als een spiegel; je bent je eigen therapeut. Wanneer je bereid bent verantwoordelijkheid te nemen en eerlijk naar jezelf te zijn, ontstaat er ruimte voor verandering.

spiritangel_revermannshares

Leren bewust te worden en vrede te sluiten met onszelf zijn belangrijke uitkomsten wat het drinken van Ayahuasca kan brengen. 

Het drinken van Ayahuasca kan diepgaande transformatie in gang zetten, trauma’s verwerken en tegelijkertijd jouw creativiteit en levensdoel aanwakkeren.

"Het probleem ben ik"

De oorzaak dient ten alle tijden in onszelf te worden opgezocht. De ander is puur een reflectie, een spiegel.

Hoe wij de buitenwereld ervaren heeft alles te maken met de waarneming van onze binnenwereld (hoe wij het intern beleven).

Onze blik op de wereld zegt alles over hoe wij zelf in het leven staan.

Zelfonderzoek draagt bij aan de Ayahuasca ervaring

Wat is er mogelijk in mijn familie gebeurd / wat heeft er zich eerdere generaties afgespeeld?

Heb ik impactvolle gebeurtenissen meegemaakt?

Wat is mijn ‘probleem’?
Waar loop ik (telkens) tegenaan in mijn leven?
Wat zou ik willen veranderen?

Hebben er schokkende ervaringen in mijn kindertijd plaatsgevonden?

Hoe is het verloop van mijn zwangerschap of eigen geboorte verlopen?

 Wat is mijn diepste motivatie of verlangen om mijzelf met Ayahuasca te verbinden?
Waar ben ik nieuwsgierig naar?

Waarom wil je Ayahuasca drinken?

Het is belangrijk om na te gaan waarom je Ayahuasca overweegt te drinken en bij wie je dit wilt gaan doen.

Het is essentieel om te realiseren dat onverwerkte emoties zorgvuldige aandacht vereisen. Daarom is het waardevol om, voordat je Ayahuasca gaat drinken, te onderzoeken ‘waar mogelijk’ de oorzaak van jouw probleem is ontstaan, inclusief de blokkades waarmee je in het dagelijks leven geconfronteerd wordt.

 

Ayahuasca is niet bedoelt voor het aftikken van een  ‘Bucket list’ of een trip ondergaan.

Ayahuasca is absoluut wonderschoon, vol met liefde, creativiteit en brengt ons beyond our minds, echter; dit gaat gepaard met (therapeutische) diepe heling.

Wees je ervan bewust dat verandering en transformatie op gang kan worden gebracht door het verbinden met Ayahuasca.

Wanneer je verlangt naar zelfontplooiing en bewustwording,  zal dit gepaard gaan met de confrontatie met onszelf en onze trauma’s. Ieder mens heeft last van problemen en conflicten met zichzelf, alleen verschillen deze in gebeurtenissen en intensiteit.

'What you seek is seeking you. Rumi'

Ayahuasca brengt ons in contact met ons hoger en lager bewustzijn.
Wanneer men Ayahuasca drinkt wordt men uitgenodigd zijn aandacht op zijn binnenwereld; een innerlijke reis. In deze staat van bewustzijn, worden drie thema’s aangeraakt; Big Mind, Big Heart en ons pijnlichaam (Box van Pandora).

Het Pijnlichaam

Omdat Ayahuasca de poort opent naar ons onderbewustzijn komen we in contact met ons pijnlichaam. Een plek waar zowel onze emotionele als fysieke pijn ligt opgeslagen. Problemen waar we liever niet naartoe willen gaan. Ze waren te pijnlijk, beangstigend, traumatisch of confronterend.

‘Wat niet weet, wat niet deert’.
Ons ego wil dit controleren door te rationaliseren, echter nemen we hierdoor nog meer afstand van ons gevoel. We onderdrukken dit gevoel, maar daardoor zullen wij in ons leven geconfronteerd blijven worden met triggers die op onze pijnknoppen drukken.

We gaan het invullen met externe afleidingen; symptoombestrijding. Oftewel; dweilen met de kraan open.

Ayahuasca & ons bewustzijn

Big Mind

Deze intelligente staat van bewustzijn en mindfulness geeft ons inzichten over ons verleden, heden en de toekomst. Tezamen met een collectief dragend geheugen.
Vanuit deze bril oordelen we niet meer over onszelf (onze mind doet dit wel). Omdat ons ego wordt geparkeerd kunnen wij gebeurtenissen en (lopende) thema’s, zonder oordeel ervaren.

We erkennen patronen als diep ingesleten conditioneringen en valse overtuigingen. Hierbij kunnen we inzichten krijgen hoe patronen vanuit het verleden, ouders en/of voorouders zijn verweven en zich nog voortzetten.

Big Heart

Het centrum van voelen. Wanneer ons hart zich opent ervaren we zowel onze pijn als onze grootste liefde. Alle gevoelens stromen. We worden sensitiever en zintuigelijk scherper. Daarom is muziek een belangrijk onderdeel tijdens de Ayahuasca.

Big Mind (hoger bewustzijn) en Big Heart zijn ‘poorten’ naar de spirituele wereld. Eenmaal in overgave stappen we uit het lager lichaam (ons persona). Men stapt uit slachtofferschap en kan hierdoor zonder oordeel zijn leven aanschouwen en vervolgens verandering aanbrengen in de positieve zin.

Men ervaart met regelmaat de staat van collectief bewustzijn; eenheid / al één / compleet.

Veel voorkomende Ayahuasca
ervaringen

Als eerste; je kunt niet sterven door een herbeleving tijdens de Ayahuasca!
Het kan wel ‘echt’ voelen omdat je door een herinnering heengaat.
Sterven is voor velen een woord wat beangstigend is. Veel mensen houden vast aan het willen leven maar ontkennen onbewust dat het leven samen gaat met de dood. Echter kan Ayahuasca je de angst voor sterven doen laten afnemen, of zelfs wegnemen.

De rode draad; Het onverwerkte wil verwerkt worden. Hierbij kan het verwerken van een stervensproces een onderdeel zijn van een Ayahuasca ceremonie.

Naast geboorte is sterven voor het meerendeel een impactvolle ervaring, het gebeurt vaak onbewust (vertroebeling van de geest door o.a. medicatie of een ongeluk). Dit zijn vormen van onbewust sterven.
Bewust sterven is in acceptatie en vrede een overgang maken waar men zich volledig gewaar van is. Helaas is dit niet vanzelfsprekend voor iedereen.

In de Ayahuasca ceremonie kan je een stervenservaring meemaken van een vorig leven of van een persoon die is overleden en waar je een emotionele band mee hebt gehad; ouders, grootouders, broers/zussen, partners, kinderen.
Je kunt dus door het sterven heengaan van een overleden persoon.

Er bestaat ook een symbolisch sterven. Ook wel een ego-dood. Je laat hiermee je gehechtheid aan je lichaam, je identiteit,  verlangens en angsten los. Je komt hierdoor dichter bij jouw waarheid en vrijheid. Dit wordt vaak zeer heilig en bevrijdend ervaren.

Ik kan mij voorstellen dat dit wellicht overweldigend en spannend klinkt, echter is het vaak een nederig, dankbaar en soms ook liefdevol proces.

Hierbij wetende dat je niet sterft maar puur door een ervaring heengaat!

Mocht je wel in een staat van paniek komen, omdat je niet beseft dat je puur in een ervaring zit, dan is wederom een veilige omgeving met ervaren begeleiding hierin een pré.

Het geboorteproces speelt een enorm belangrijke rol in de vorming van onze persoonlijkheid en ook de mogelijke ontwikkeling van diverse (psychische) aandoeningen naarmate we ouder worden. Een geboorte-ervaring komt veel voor in de ayahuasca.

Als mens hebben we allemaal twee dezelfde ervaringen te ondergaan; de geboorte en het sterven. Twee intense gebeurtenissen voor vrijwel ieder mens. De geboorte gaat vaak gepaard met angst. De indrukwekkende chaotische energie wat vrijkomt met de gezamenlijke emotionele tape van baby/moeder. Waar met regelmaat complicaties plaatsvinden. De geboorte-ervaring is daarom de meest voorkomende trauma die we allemaal dragen.

Uiteraard zijn er veel schokkende ervaringen; (seksueel) misbruik, ongelukken, verlies van geliefdes en / of ziektes die zijn voorgekomen gedurende ons leven. Echter heeft niet iedereen dit meegemaakt, wel de geboorte.

Het lichaam heeft een geheugen, ook wel ons celgeheugen. Alle onderbewuste ervaringen zijn hier opgeslagen. Ervaringen die terug kunnen gaan tot onze conceptie en voor ons bestaan.
Omdat de geboorte een impactvolle ervaring is, komt deze regelmatig in de Ayahuasca voor. De ervaring (opgeslagen in ons pijnlichaam) wil daarom bewust verwerkt worden. 

Doordat deze informatie vooraf door de begeleider wordt gedeeld, kun je het zelf beter herkennen mocht je in je geboorte terechtkomen. De begeleider kan het ook opmerken tijdens de Ayahuasca ceremonie en je daar mogelijk subtiel in ondersteunen.

Het ondergaan van deze ervaring kan veel levenskracht en vertrouwen geven. Lees deze blog voor meer informatie over geboorte-ervaringen

Psychiater en onderzoeker Stanislav Grof, heeft jarenlang onderzoek naar gedaan naar onze somatisch en psychisch opgeslagen herinneringen van onze geboorte
en de hieruit gevormde Coex-systemen.

Dit zijn vaak onverwerkte levens die verwerkt willen worden. Tijdens een Ayahuasca verbinding kunnen deze verhalen en beelden vrij helder terugkomen in ons bewustzijn. Vaak zijn het beelden en verhalen die we in dit leven niet eerder hebben ervaren en daardoor niet herkennen.

Of het nu een vorig leven was van jou, het collectief of vanuit de familielijn, dat doet er eigenlijk niet toe. Het gaat erom dat het kennelijk nog een rol speelt in jouw leven, nu op dit moment en dat het daarom terugkomt in jouw bewustzijn.

Vaak zit er een rode draad tussen een vorig en het huidige leven. Situaties waar je nu wederom tegenaan loopt, maar waar je niet van begrijpt dat ze een bepaalde angst, woede of verdriet kunnen aanwakkeren.

Het ervaren van een vorig leven – naast het verwerken – kan gepaard gaan met herkenning, inzichten (in een levensdoel ) of een boodschap.

In een staat van overgave en verbinding met jezelf kunnen spirituele ervaringen zich voordoen tijdens een Ayahuasca ceremonie. Deze ervaringen variëren van persoon tot persoon en hangen af van iemands persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Soms manifesteren deze ervaringen zich al in één ceremonie, terwijl het bij anderen pas na meerdere ceremonies plaatsvindt.

De spirituele inzichten en boodschappen komen van Goden, leermeesters, engelen, lichtgidsen of totemdieren; diverse archetypen. Over het algemeen brengen ze boodschappen van veiligheid, vertrouwen en soms een diepgaande eenheidservaring met het universum over. Ze schenken kracht voor het aardse leven dat je hebt gekozen en herstellen de connectie met je spiritualiteit.

Essentie van Ayahuasca

‘Het onverwerkte wil verwerkt worden’ of het nu van jezelf is, meedragend vanuit generaties of vorige levens, daar zit geen onderscheid in. Het is nu een onderdeel van jou en vormt op een bepaald niveau een blokkade om vrij te leven.

De ziel wil helen en daarom zullen er triggers blijven komen zolang men de pijnlijke stukken in zichzelf nog niet (emotioneel) heeft verwerkt. Helen gebeurd tijdens de Ayahuasca sessie doordat het onverwerkte vanuit het onderbewustzijn terug in ons bewustzijn komt. Op deze wijze kan de ervaring veilig verwerkt worden wat bevrijding, weerbaarheid en heling geeft.

Het is normaal dat men (vaak tijdens een eerste Ayahuasca ceremonie) in strijd komt met zichzelf. Het ego is sterk en wil blijven onderdrukken, iets wat in het dagelijks leven altijd heeft gewerkt. Tijdens een Ayahuasca ceremonie zal uiteindelijk overgave plaatsvinden. Hierdoor kan (trauma)verwerking plaatsvinden en je bewustwording groeien.

Soms gebeurt het verwerken van uitdagende thema’s direct tijdens een eerste Ayahuasca verbinding  en soms is er wat meer tijd nodig. Het vraagt zelfvertrouwen wat gepaard gaat met het ‘aftasten en leren kennen van Ayahuasca’.

Ieder mens heeft in een bepaalde mate een ingrijpende ervaring doorgemaakt. Misschien heb jij persoonlijk geen dergelijke ervaring gehad, maar draag je het wel met je mee vanuit de familielijnen.

Uiteindelijk kun je niet ontkomen van het aangaan van je pijnlijke emoties en thema’s waar bijvoorbeeld schaamte en schuld op ligt.
De ziel verlangt altijd naar genezing en groei. En als het niet in dit leven gebeurt, dan kan het worden doorgegeven aan toekomstige generaties of kunnen de lessen terugkomen in een volgende reïncarnatie.

Geschiedenis Ayahuasca

De traditie van het ritueel gebruiken van Ayahuasca komt uit Zuid Amerika. Ayahuasca is een inheems Zuid-Amerikaanse brouwsel dat al eeuwenlang wordt gebruikt door inheemse stammen in de Amazone.
De geschiedenis ervan gaat terug tot de oudheid, als een belangrijk onderdeel van sjamanisme, een oude spirituele traditie. De laatste decennia heeft het wereldwijd meer aandacht gekregen vanwege de interesse in haar spirituele en therapeutische eigenschappen.

Ayahuasca is van oorsprong een inheems traditioneel ritueel en  wordt geleid door een sjamaan of genezer. Deelnemers komen samen in een speciale ruimte waar Ayahuasca (een ingekookt brouwsel) wordt gedronken en waar men begeleid wordt door de sjamaan. 
Ayahuasca werd door volken – samenlevend in stamverband – ingezet als genezingsmiddel  en om in contact te komen met de bron (ook wel; Source, God, De Creator, Allah of Great Spirit genoemd).  

De Santo Daime- kerk is een spirituele en religieuze beweging (ontstaan in de jaren 30) die zijn oorsprong heeft in het Amazonegebied van Brazilië. De Santo Daime- kerk gebruikt Ayahuasca  als heilig sacrament en wordt tijdens diensten in groepsverband gedronken.

We kunnen stellen, nu Ayahuasca en overige entheogenen meer ons aandacht heeft,  dat de beoefening tot zelfonderzoek en bewustwording waardevol is voor het ervaren van vrijheid en het loslaten van ( en leren omgaan met ) angsten.

‘ Een innerlijke reis met Ayahuasca vraagt
focus & concentratie ’

Concentratie op leren voelen

Ons denken is in het dagelijks leven een belangrijk instrument geworden. Echter, in een Ayahuasca ceremonie blokkeert het denken  de ervaring waar je in zit. De mind neemt ‘het stuur’ over wanneer een ervaring intens wordt.
Bijvoorbeeld; ‘Ayahuasca brengt je in een ervaring / emotie, het wordt heet onder je voeten, spannend, intens en dan ‘schiet je eruit’. 
Op dat moment verlies je het contact met je fysieke beleving en neemt de mind opnieuw de leiding.
Het is nieuw, onwennig en soms flitst het als een circus aan je voorbij. 
Probeer nieuwsgierigheid in te zetten en ontspan. Laat het volledig gebeuren en sta de ervaring toe. Je adem is hierbij altijd een anker om op terug te vallen.

Om de ervaring van Ayahuasca volledig toe te staan lijkt eenvoudig en dat is het feitelijk ook.
Alleen de uitdaging zit hem erin dat bij menig persoon de mind zo ontzettend sterk is, waardoor men ver verwijderd staat van zijn gevoel.

Het is logisch dat het beoefening vraagt om het continue denken los te laten, iets wat een lange tijd een functie heeft gehad.
Leer gewaar te worden. Meditatie, mindfulness of een vorm van yoga is hiervoor een mooi hulpmiddel.

Focus op de ervaring

Een Ayahuasca sessie ondergaan en begrijpen in welke ervaring je zit vraagt enige beoefening (bewustwording). Het is niet vanzelfsprekend dat een innerlijke reis met Ayahuasca helder en duidelijk is.

Hoewel het ook voorkomt dat antwoorden pas op een later moment (weken tot zelfs maanden) tot je komen.

De uitdaging, en tevens waardevolle les, is om tijdens de Ayahuasca-ervaring te blijven voelen en niet enkel via het denken te proberen begrijpen. Het uiteindelijke doel is bewustwording van de ervaring waarin je je bevindt.

Herinneringen kunnen tijdens een Ayahuasca ceremonie op diverse manieren getoond worden.
Bijvoorbeeld beeldend, alsof je een film bekijkt. Dit is vaak duidelijk. 
Echter, komen ook tijdens de Ayahuasca herinneringen terug in ons bewustzijn via het lichaam, het voelen. Deze is uitdagender en soms verwarrender.

Er komt een fysieke ervaring in je bewustzijn, alleen vaak is het nog niet duidelijk waar je in zit of waar het betrekking op heeft.
Dit vraagt de nodige focus en ontvankelijkheid. De procesbegeleider kan je hier op voorhand op voorbereiden. 

Wetenschappelijke onderzoeken Ayahuasca

In Nederland worden diverse onderzoeken gedaan naar de gezondheidsvoordelen, therapeutische werking en spirituele ervaringen van Ayahuasca.

 
Lees hier – vanuit Universiteit Maastricht – diverse onderzoeken over Ayahuasca.

Lees hier – onderzoek mbt Ayahuasca stress en depressie

Benieuwd naar wat Ayahuasca
voor jou kan betekenen?

Aanmelden ceremonie

Vul hier je gegevens in voor deelname aan een plant spirit proces of psilocybine dan zal ik zo spoedig mogelijk contact met je opnemen. 

Aanmeldformulier