Veiligheid & Gezondheid

Informatie over risico’s en contra-indicaties voor psychedelische sessies

 

Helaas kan niet iedereen deelnemen aan een verbinding met een plant spirit proces. Veiligheid en een juiste voorbereiding zijn ontzettend belangrijk. Naast het telefonisch gesprek en het invullen van de (medische) vragenlijst tijdens het boekingsproces, is het van belang om deze pagina goed door te lezen en je bewust te worden van de contra – indicaties.

Wanneer je gezond bent, geen medicijnen en drugs gebruikt en geen lichamelijke klachten hebt is het ondergaan van een plant spirit proces veilig. Echter zijn er bepaalde medicijnen (ook op natuurlijke basis) en lichamelijke of mentale afwijkingen die absoluut niet samen gaan en gevaarlijk kunnen zijn met de plant spirit verbinding.

Lees onderstaand de diverse contra-indicaties die er zijn.

Elke deelnemer is verantwoordelijk om Revermann Shares te informeren over vroegere of huidige drugsproblemen, ernstige lichamelijke of psychische stoornissen en huidige voorgeschreven of met recentelijk gestopte medicijnen. Alle lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestanden, evenals alle medicijnen die je gebruikt, dienen te worden vermeld aan ons, zowel in de vragenlijst / gezondheidsverklaring als tijdens het telefonisch gesprek. Wanneer je dit niet doet dan loopt jouw gezondheid kans op gevaar.

Let op! Het stoppen van medicatie, de dosering of het onderbreken van de inname van SSRI’s zonder toestemming van een behandelend arts is gevaarlijk! Dit dient ten alle tijden na overleg en toestemming van een arts of medisch specialist te gebeuren. Vermeld specifiek bij je arts dat je tijdens deze bewustzijnsprocessen jezelf gaat verbinden met een omkeerbare MAOI.

Contra indicaties

Lichamelijk
Epilepsie/aanvallen: ook wanneer een direct familielid een geschiedenis van epilepsie en/of aanvallen heeft.

instabiele diabetes mellitus; mensen met diabetes lopen extra risico bij de plant spirit verbindingen. Dit komt omdat het gebruik van de MAO-remmers (Monoamine oxidase remmers) in het ritueel de bloedsuikerspiegel kan veranderen via hypoglycemische effecten. Hierbij kunnen MAO-remmers ook de hoeveelheid insuline of orale anti-diabetische medicatie die je nodig hebt veranderen. Mensen met ernstige, onstabiele diabetes kunnen door dit risico zich niet verbinden met de plant spirits.

Hart en vaatziekten / Cardiovasculaire aandoeningen: Indien je een chronische hartkwaal of hoge bloeddruk hebt, is het niet mogelijk om deel te nemen. Plant spirits kunnen de bloeddruk verhogen, dit kan een ernstig risico vormen voor mensen met een ernstige hartaandoening of hoge bloeddruk.

Lever en Nier ziekten; beiden spelen een belangrijke rol in het metabolisme van exogene en endogene chemicaliën, het gebruik van de MAOI geeft teveel spanning en compliceert hun werking.

Hersenbloedingen, CVA’s en bloeddyscrasie (afwijkende bloedcellen)

Gastric bypass of andere maagoperaties

Hypothyreoïdie: Het is over het algemeen veilig om deel te nemen aan een plant spirit verbinding met het gebruik van een omkeerbare MAOI. Je mag ook tijdens je verbinding je medicatie blijven gebruiken. Echter dien je alsnog ons je arts te raadplegen. Hierbij willen wij op de mail de goedkeuring van arts of medisch specialist ontvangen.

Zwangerschap: wanneer je zwanger bent mag je niet deelnemen aan een verbinding met de plant spirits.

In het geval van onbehandelde tuberculose, zwakke hart- of leverconditie of andere gezondheidsproblemen die mogelijk niet samengaan in combinatie met de plant spirits die je ons altijd te raadplegen. Waar mogelijk kan je niet deelnemen aan een procesverbinding met de planten.

 

Mentaal
Lijdt je aan een persoonlijkheidsstoornis zoals; bipolaire stoornis, borderline, schizofrenie? Dan is het gebruik van plant spirits absoluut niet toegestaan. Wanneer je last hebt van psychoses , wanen of overige gerelateerde indicaties, dan is het ook niet toegestaan je te verbinden met de plant spirits. Ook wanneer je in een directe familie iemand hebt met een persoonlijkheidsstoornis bestaat de kans dat wij je weigeren tot deelname.


Medicijnen en (natuurlijke) voedingssupplementen die niet ingenomen kunnen worden met de entheogenen plant spirits.
Bepaalde medicijnen (ook die vrij verkrijgbaar zijn en natuurlijk van aard zijn) moeten vermeden worden, ze kunnen mogelijk levensbedreigend zijn. Met name de combinatie met MAO-remmers en andere serotonine agonisten of precursoren vormt een risico. Denk hierbij aan;

– MAOIs
– Antipsychotica
– SSHRs (selectieve serotonine heropname remmers)
– Antihypertensivum/medicijn tegen hoge bloeddruk
– Eetlustremmers of dieetpillen
– Medicijnen voor astma, bronchitis of andere ademhalingsproblemen
– Antihistaminica
– Geneesmiddelen tegen verkoudheid, sinusproblemen, hooikoorts of allergieën (alle geneesmiddelen die dextromethorfan/DXM bevatten, of die DM, DX of Tuss in hun naam hebben).
CNS (centraal zenuwstelsel)-depressiva (bv. Xanax, Ativan)
Vasodilatoren
Barbituraten

Drugs
Stoppen 2 weken voor de ceremonie*
Binnen 2 weken voor de plant spirit verbinding is zijn de onderstaande gevaarlijk en verboden om te gebruiken. Het is essentieel om te stoppen met de genoemde stoffen en het lichaam tijd te geven om zich te ontdoen van deze stoffen voordat je aan een ceremonie deelneemt.

– Cocaïne, amfetaminen en efedrine
– MDMA (Ecstasy), MDA, MDEA, PMA
– Opiaten (heroïne, morfine, codeïne, opium)
– Dextromethorfan (DXM)
– Kratom
– 5- meo-DMT
– Mescaline (any phenethylamine)
– Barbiturates
– Narcosemiddelen
– Ephedra/ephedrine (Xtenzion, ultra boost, Superstacker, Ephedra Supercaps, etc.)
– Pseudo-ephedrine
– Macromerine
• Phentermine
• Iboga (Na Iboga mag men tenminste * 6 weken geen Ayahuasca tot zich nemen)
• Één week voor de ceremonie geen Marihuana en Alcohol (bijvoorkeur hier eerder mee stoppen!)
• Alle andere bewustzijnsverruimende drugs die niet op deze lijst staan

 

Supplementen en kruidengeneesmiddelen
Stoppen 2 weken voor de ceremonie

De volgende geneesmiddelen en supplementen mogen niet gebruikt worden voor de verbinding met de plant spirits. 

 • St. John’s Wort
 • Kava
 • Kratom 
 • Kanna (Sceletium tortuosum)
 • Ephedra
 • Ginseng
 • Yohimbe
 • Sinicuichi
 • Rhodiola Rosea
 • Boswellia
 • Nootmuskaat
 • Scotch Broom
 • Valeriaan
 • Licorice Root
 • Cannabis

CONTRA-INDICATIES MEDICIJNEN

Stoppen 6 tot 8 weken voor de ceremonie

Medicijnen die MAO-remmers (MAO-remmers) kunnen gevaarlijke bijwerkingen veroorzaken wanneer zij in combinatie met plant spirits worden ingenomen. Alle medicijnen die een effect hebben op het serotoninesysteem, waaronder SSRI’s (antidepressiva) en TCA (tricyclische antidepressiva) , kunnen schade berokkenen. Revermann Shares adviseert om SSRI medicijnen zes tot 8 weken voorafgaand aan een ceremonie of retraite te staken.
Benzodiazepinen (tranquillizers/kalmeringsmiddelen) niet gebruiken 4 weken voorafgaand de ceremonie of retraite.

Raadpleeg echter altijd je arts voordat je stopt met je medicatie en gaat afbouwen. Sommige van deze medicijnen kunnen bijwerkingen veroorzaken wanneer je ermee stopt. Neem daarom voldoende de tijd en doe dit nooit op eigen initiatief.

 

MEDICIJNEN MET CONTRA-INDICATIE

MAOIs; SSRIs
Selectieve serotonine heropname remmers zoals; citalopram (Cipramil®) – escitalopram (Lexapro®) – fluoxetine (Prozac®) – fluvoxamine (Fevarin®) – paroxetine (Seroxat®) – sertraline (Zoloft®) )

Serotonine-noradrenaline-heropnameremmers, zoals: Venlafaxine (Efexor) – Duloxetine (Cymbalta)

TCA (tricyclische antidepressiva) zoals: – mitriptyline (Tryptizol®) – clomipramine (Anafranil®) – imipramine – nortriptyline (Nortrilen®)

Benzodiazepinen zoals: oxazepam (Seresta), – diazepam (Valium) – alprazolam (Xanax). 
CZS (centraal zenuwstelsel) depressiva,

Asthma inhalers / Anti-asthmatische middelen,
Antihypertensiva (medicijnen tegen hoge bloeddruk),
Eetlustremmers (dieetpillen, bv sibutramine),
Medicijnen voor astma, bronchitis of andere ademhalingsproblemen,
Antihistaminica, geneesmiddelen tegen verkoudheid, sinusproblemen, hooikoorts of allergieën. Bv;
dextromethorfan, sympaticomimetica of extromethorfan of  bevatten. Ook Otrivin® !. (alle verkoudheids-, hoest- of grieppreparaten en alle geneesmiddelen met DM, DX of -tuss in de naam),
Antipsychotica,
Anticholinergica (biperideen),
Barbituraten zoals; fenobarbital en pentothal,
Bromocriptine,
Buspiron,
Disulfiram,
Hydralazine,
Levodopa,
L-tryptofaan | Triptofaan,
Overige kalmeringsmiddelen,
Sympathomimetische aminen (waaronder pseudo-efedrine en efedrine),
Sympaticomimetica (amfetaminen, cocaïne, methylfenidaat (Ritalin®, Concerta®
en Equasym®), dopamine, adrenaline, noradrenaline, isoproterenol),
Middelen tegen hoge bloeddruk: (methyldopa, guanethidine, reserpine),
Opoïden (met name dextromethorfan (zit o.a. in hoeststroop), tramadol, morfine en codeïne,
Opiaten,
Tyrosine,
Vanoxerine,
Venlafaxine (Effexor),
Viloxezine,
Vicks Formula 44-D,
Yohimbine,
Zimelidine,
Ziprasidone (Geodon),

! Het gebruik van tricyclische antidepressiva binnen twee weken na gebruik van MAO-remmers kan ernstige bijwerkingen veroorzaken. Doe dit niet.

! Gebruik van Fluoxetine (Prozac) binnen vijf weken na gebruik van MAO-remmers is niet toegestaan. Dit kan (hoge) koorts, stijfheid, hoge bloeddruk, mentale veranderingen, verwarring en hypomanie veroorzaken.

 

 VEILIGHEIDS­VOORSCHRIFTEN

Alle lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestanden, evenals alle medicijnen die u gebruikt, moeten in alle eerlijkheid en vertrouwen vanaf het moment van boeking worden gedeeld. Dit voor je eigen veiligheid en gezondheid. Raadpleeg je arts wanneer je overweegt om te stoppen met voorgeschreven medicijnen. Informeer de betreffende arts of medisch specialist dat je jezelf gaat verbinden met een omkeerbare MAO-remmer tijdens een innerlijke procesreis.

 

HIERONDER VOLGEN ENKELE RICHTLIJNEN INZAKE HET GEBRUIK VAN MEDICIJNEN BIJ EEN PLANT SPIRIT VERBINDING

Alle medicijnen op recept, bepaalde supplementen en illegale drugs moeten ten minste 2-8 weken voor het verbinden met plant spirits worden gestaakt, afhankelijk van het specifieke type (zie aangegeven bij de contra indicaties hierboven).

Veel vrij verkrijgbare medicijnen, zoals antihistaminica, hoeven slechts 48 uur voor de plant spirit verbinding niet gebruikt te worden, hoewel Revermann hierin adviseert 2 weken van tevoren mee te stoppen.

Specifieke medicijnen, zoals MAO-remmers en SSRI’s, leveren aanzienlijke gezondheidscomplicaties op in combinatie met de plant spirits en vragen een langere stopperiode. Lees de lijst hierboven voor specifieke medicijnen en de aanbevolen stopperiode. 

Sommige medicijnen hebben matige en andere ernstige ontwenningsverschijnselen, daarom kan de afbouw meer tijd vragen.

ALLE ANDERE MEDICIJNEN: STAAK HET GEBRUIK GEDURENDE TEN MINSTE 1 WEEK VOORAFGAAND, EN GEDURENDE TEN MINSTE 1 WEEK DAARNA. Bij twijfel raadpleeg altijd je arts.

Please find enclosed a site where the health guidelines and contraindications for participation in a plant spirit ceremony are listed.

 

Uitsluiting van deelname 
Revermann shares behoudt zich het recht, voor jouw veiligheid en die van Revermann Shares, om alsnog  deelname te weigeren aan een psychedelische sessie op basis van de ontvangen informatie of het telefonisch gesprek. Bij twijfel zal schriftelijke toestemming nodig zijn van een behandelend arts / medisch specialist of therapeut.

Voor verdere informatie mbt de fysieke, mentale en spirituele voorbereiding voorafgaand de verbinding, gelieve de pagina voorbereiding lezen. Heb je vragen, ook betreft de inhoud van deze plant spirit processen? Stuur een mail naar info@revermannshares.nl.

Aanmelden ceremonie

Vul hier je gegevens in voor deelname aan een plant spirit proces of psilocybine dan zal ik zo spoedig mogelijk contact met je opnemen. 

Aanmeldformulier