Wat is mijn probleem?

Voordat je overweegt een ceremonie met de heilige planten te ondergaan is het belangrijk te beseffen wat jouw probleem is. Dit dient helder te zijn voordat je een verbinding aangaat met de planten onder begeleiding van de procesbegeleider.

Wat is nu eigenlijk een probleem? Vaak hangen we vast aan het gevolg; bijvoorbeeld depressiviteit of een verslaving etc. Maar niet de kern, waaruit is het ontstaan?

Als eerste is een probleem pas een probleem wanneer het jou belemmert in wat je graag wilt hebben, wie je wilt zijn of wat je wilt worden / beoefenen. Problemen manifesteren zich dan op diverse manieren; in ons gedrag, onze houding, een ziekte of emotionele en mentale klachten.

Veranderingen vinden pas plaats in ons gedrag wanneer we veranderingen aanbrengen in ons gevoel en gedachte. Hierop aansluitend vindt door veranderingen in onze gedachtes ook automatisch verandering plaats in het gedrag en emoties.

De gevolgen van onze innerlijke (het zijn altijd onze eigen problemen!) problematieken zijn terug te vinden in;

 • Menselijke relaties, de verbinding
 • Werk
 • Financieel
 • Gezondheid

Volgens de Engelse filosoof F.L. Rawson zijn er 4 bronnen van het menselijk geluk;

 • Het vermogen sfeer te scheppen waarin je je prettig voelt
 • Creatief zijn op 1 of meerdere vlakken
 • Het vermogen om emoties en ideeën ongeremd en ongecensureerd met anderen te delen
 • Het vermogen om anderen lief te hebben en het gevoel dat ander mensen ook van jou houden

Deze laatste is vooral de belangrijkste, daarna het vermogen van emoties en ideeën te delen. Vanuit dit perspectief is het logisch dat de meeste primaire problemen gezocht dienen te worden in menselijke relaties. Wat hierbij een grote centrale rol speelt is seksualiteit en ons gevoelsleven.

Diverse problemen vormen zich meestal op deze twee bovenstaande thema’s. Denk aan voorbeelden zoals;

 • Ik durf niet voor mijzelf op te komen
 • Ik kan mijn kinderen en de druk niet aan
 • Ik kan niet zeggen wat ik voel en vind
 • Ik wordt niet gewaardeerd en gerespecteerd
 • Mensen houden niet van mij
 • Ik heb angst voor groepen

Etc.

Wanneer je overweegt voor het ondergaan van een ceremonie die transformatie teweeg kan brengen, besef dan dat de wensen van uiterlijke veranderingen te maken hebben met de balans en het spel tussen denken, voelen, handelen. De oorzaak dient gezocht te worden in onszelf, in de onderliggende (diep ingesleten) geloofsovertuigingen over onszelf en de blik op de wereld.

Als we onze beperkende basisthema’s over onszelf en de wereld daadwerkelijk willen begrijpen moeten we teruggaan naar trauma; het pijnlichaam wat in ieder van ons is ontstaan op voor ieder een ander niveau en thema.

Het begrip trauma uit elkaar geplukt is in zijn essentie een cirkel van drie basisemoties; angst, woede en verdriet.
Wanneer deze emoties niet geuit kunnen worden  (bv; doordat het een sterfervaring is van een geliefde is geweest en je niet het rouwen toe heb kunnen staan, omdat je als kind niet mocht huilen, vloeken, geluid maken, of wat voor reden dan ook) dan slaat de emotie naar binnen.

Door verschillende trauma’s, heftige gebeurtenissen in zowel familielijnen, vorige levens als in dit huidige leven krijgt men een opeenhoping van naar binnen geslagen emoties.
Die zich uiten in; nervositeit, faalangst, neurotisch gedrag, wrok, irritatie, onmacht, ontevredenheid, veroordeling, moedeloosheid, zwaarmoedigheid, depressiviteit.

Het is belangrijk voor jezelf, om te willen kunnen verwerken tijdens en na een verbinding met een geestverruimende medicinale plant, dat je jouw geloofsovertuiging over jezelf en de wereld begrijpt en dat deze ten grondslag ligt op bewuste en onbewuste beslissingen die je hebt genomen voor, tijdens of na een traumatische event in het verleden.

Dit zal bevrijding geven, je bewustzijn vergroten en je laten herinneren wie jij bent en wat je hier te doen staat.

We hebben allemaal een pakket meegekregen het leven in;

 • Een zak baggage om te verwerken, helen en van te leren
 • Een zak vol met potentie aan te ontdekken en uit te dragen talenten.

Het begint bij voelen, leren voelen, zonder oordeel. Daar liggen antwoorden, voorbij de mind.

Aanmelden ceremonie

Vul hier je gegevens in voor deelname aan een plant spirit proces of psilocybine dan zal ik zo spoedig mogelijk contact met je opnemen. 

Aanmeldformulier