Contra indicaties voor een plant spirit verbinding

Lichamelijk

Ernstige nierziekten, instabiele diabetes mellitus, epilepsie, ernstige neurologische aandoeningen, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten (bijvoorbeeld angina pectoris), hersenbloedingen en CVA’s, een feitelijk of verwacht feochromocytoom (een gezwel van de bijnieren), bloeddyscrasie (afwijkende bloedcellen).

Geestelijk
Instabiele geestelijke aandoeningen zoals schizofrenie, psychose, borderline, narcisme en overige persoonlijkheidsstoornissen.

Antidepressiva
Medicijnen die niet samen met plant spirits gebruikt mogen worden zijn antidepressiva. Deze mogen 6 (bij langdurige inname 8 weken!) weken vooraf aan een ceremonie niet meer gebruikt worden.

Denk hierbij aan SSRi’s zoals:
citalopram (Cipramil®) – escitalopram (Lexapro®) – fluoxetine (Prozac®) – fluvoxamine (Fevarin®) – paroxetine (Seroxat®) – sertraline (Zoloft®) maar ook Serotonine-noradrenaline-heropnameremmers, zoals: Venlafaxine (Efexor) – Duloxetine (Cymbalta) En ook TCA, tricyclische antidepressiva, zoals: – mitriptyline (Tryptizol®) – clomipramine (Anafranil®) – imipramine – nortriptyline (Nortrilen®)

*Benzodiazepinen en MAO remmers
Dit zijn kalmerende medicijnen, ook wel tranquillizers genoemd.
Ze verminderen angst en onrust. In sommige gevallen ook lichamelijke klachten die het gevolg zijn van angst. Ook deze mogen in de maand voor de procesreis niet gebruikt worden. Enkele voorbeelden zijn: – oxazepam (Seresta), – diazepam (Valium) – alprazolam (Xanax)

* En overige merken en alternatieve types anti-depressiva.
Alle merken en types anti-depressiva, ook het kruid Kanna (Sceletium tortuosum) en Valeriaan mogen niet gebruikt worden.

Antihistamine en astma medicijnen
Mocht je deze gebruiken, stop 48 uur voor de ceremonie met het gebruik van antihistamine of astma medicijnen.

Andere medicijnen, dan hierboven beschreven, die gevaarlijk zijn of ernstige hoofdpijn kunnen veroorzaken:

 • Anti-astmatische middelen
  • Middelen tegen hoge bloeddruk: (methyldopa, guanethidine, reserpine)
  • Buspiron
  • Levodopa
  • Opoïden (met name dextromethorfan (zit onder andere in hoeststroop), tramadol) morfine en codeïne
  • Middelen tegen verkoudheid, verstopte neus en hoestdranken (indien ze dextromethorfan of sympaticomimetica bevatten) (Otrivin® e.a.)
  • Sibutramine (middel tegen overgewicht)
  • Sympaticomimetica. (amfetaminen, cocaïne, methylfenidaat (Ritalin®, Concerta® en Equasym®), dopamine, adrenaline, noradrenaline, isoproterenol)
  • L-tryptofaan. | Triptofaan.
  • Producten die Sind Janskruid bevatten ( Hypericum perforatum), gebruikt bij lichte depressie.
  Producten die tryptofanen (triptofanen) bevatten (bij slaapproblemen en depressie) niet gebruiken.

De volgende medicijnen kunnen wel gebruikt worden, maar met voorzichtigheid (dus liever niet):
– Anticholinergica (biperideen) • Disulfiram • Bromocriptine • Hydralazine

Laat mij tijdens onze kennismaking weten of je medicatie slikt, wees hier open en eerlijk over.

 

Drugs
Het gebruik van de volgende (verdovende) middelen, binnen 30 dagen voor aanvang van de procesreis is verboden:
• Methadon• LSD• Cocaïne• Heroïne• Amfetaminen (speed)• MDMA (XTC)• Ketamine
• Mescaline cacti (Peyote en San Pedro)• Narcosemiddelen• Ephedra/ephedrine (Xtenzion, ultra boost, Superstacker, Ephedra Supercaps, etc.)• Pseudo-ephedrine• Macromerine• Phentermine • Iboga (Na Iboga mag men tenminste 6 weken geen andere plant spirit tot zich nemen)
• Alle andere bewustzijnsverruimende drugs die niet op deze lijst staan
• Één week voor de procesreis geen Marihuana en Alcohol (bijvoorkeur hier eerder mee stoppen!)

Deze informatie zal ik tevens nogmaals delen via ons e-mailverkeer na telefonisch contact.

Heb je nog meer vragen of twijfel je? Stuur een mail naar revermannshares@gmail.com.

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0